การทำงานร่วมกับ Apple HomeKit

คุณสมบัติการทำงาน และการเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮม

ทำงานร่วมกับ
Apple HomeKit

  • ออกคำสั่งเสียงด้วย Siri

  • ควบคุมผ่านแอป

  • ทำงานโดยตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ

อุปกรณ์ Sensibo Air / Pure สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Apple HomeKit ได้โดยตรง ไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Apple HomeKit

ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
ผ่านแอป / คำสั่งเสียง / การทำงานอัตโนมัติ

สั่งงานจากที่ไหนก็ได้แม้อยู่นอกบ้าน*

*การควบคุมอุปกรณ์จากภายนอกเครือข่ายบ้าน ต้องมีอุปกรณ์ศูนย์กลางบ้าน (Apple TV รุ่นที่ 4 ขึ้นไป หรือ HomePod ทุกรุ่น)

ตรวจสอบอุณหภูมิอากาศภายในห้อง
ผ่านแอป / คำสั่งเสียง

ตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติจากค่าของเซ็นเซอร์*

*การทำงานอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ ต้องมีอุปกรณ์ศูนย์กลางบ้าน (Apple TV รุ่นที่ 4 ขึ้นไป หรือ HomePod ทุกรุ่น)

ควบคุมเครื่องฟอกอากาศ
ผ่านแอป / คำสั่งเสียง / การทำงานอัตโนมัติ

สั่งงานจากที่ไหนก็ได้แม้อยู่นอกบ้าน*

*การควบคุมอุปกรณ์จากภายนอกเครือข่ายบ้าน ต้องมีอุปกรณ์ศูนย์กลางบ้าน (Apple TV รุ่นที่ 4 ขึ้นไป หรือ HomePod ทุกรุ่น)

ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง
ผ่านแอป / คำสั่งเสียง

ตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติจากค่าของเซ็นเซอร์*

*การทำงานอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ ต้องมีอุปกรณ์ศูนย์กลางบ้าน (Apple TV รุ่นที่ 4 ขึ้นไป หรือ HomePod ทุกรุ่น)