Sensibo Air | Sensibo Air PRO จำหน่ายแล้ว วันนี้!

ติดตั้งอย่างรวดเร็ว
และง่ายดายในไม่กี่นาที

ดาวน์โหลดแอป Sensibo จาก App Store หรือ Google Play Store
ลงในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Sensibo ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณโดยทําตามคําแนะนําในแอป และเลือกเครือข่ายของคุณ
จับคู่อุปกรณ์ Sensibo ของคุณกับเครื่องปรับอากาศโดยทําตามคําแนะนําของแอป เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จสําหรับการควบคุมระยะไกลและการจัดการ

เชื่อมต่อกับ Apple HomeKit

กรณีติดตั้งใหม่
เสียบปลั๊กอุปกรณ์ ไฟที่สัญลักษณ์ Sensibo ด้านหน้าจะกระพริบ พร้อมให้ตั้งค่า
เข้าสู่แอป 'บ้าน' แตะปุ่ม + ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก 'เพิ่มอุปกรณ์เสริม'
สแกนคิวอาร์โค้ด หรือป้อนรหัสการตั้งค่า HomeKit (ตัวเลข 8 หลัก) ที่หลังเครื่อง Sensibo Air
กรณีอุปกรณ์ต่อไวไฟ
แต่ตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์
เข้าสู่แอป 'ตั้งค่า' แล้วเลือก Wi-Fi จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ชื่อขึ้นต้นด้วย 'Sensibo'
กรณีอุปกรณ์ปรากฏบริเวณ 'เครือข่ายอื่น' กดเชื่อมต่อ แล้วไปตั้งค่าไวไฟแบบตั้งด้วยตนเอง
กรณีอุปกรณ์ปรากฏบริเวณ 'ตั้งค่าอุปกรณ์เสริม' กดเชื่อมต่อ แล้วป้อนรหัสการตั้งค่า HomeKit

เชื่อมต่อ Sensibo Air กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณด้วยตนเอง

กรณีอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในสถานะพร้อมตั้งค่า กรุณาถอดปลั๊กอุปกรณ์ แล้วจึงเสียบปลั๊กอีกครั้ง
เมื่อ Sensibo เริ่มทำงานอีกครั้ง ให้รีเซ็ตอุปกรณ์ โดยใช้คลิปหนีบกระดาษกดปุ่มรีเซ็ต ที่ด้านข้างของอุปกรณ์เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาที
เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่หน้าใหม่ และไปยังที่อยู่ http://192.168.4.1
เปิดการตั้งค่า WiFi และค้นหาเครือข่ายชื่อ 'SENSIBO-I-XXXXX' แล้วกดเชื่อมต่อ

*คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ของคุณอาจเตือนว่าเครือข่ายไวไฟนี้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เป็นปกติ

กดปุ่ม 'Configure WiFi' บนหน้าจอ
ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:
  • SSID - ป้อนชื่อเครือข่าย Wi-Fi หรือเลือกจากรายการ

  • password - ป้อนรหัสผ่านสําหรับเครือข่าย Wi-Fi

กดปุ่ม 'save'

หน้าจอจะโหลดใหม่ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นข้อความ 'Credentials Saved'
จากนั้นไฟสถานะอุปกรณ์จะเริ่มกะพริบ เมื่อไฟหยุดกระพริบ หมายถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณสําเร็จแล้ว
คุณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่มรีเซ็ตในรูเล็ก ๆ ด้านซ้ายของอุปกรณ์

เชื่อมต่อกับ Google Home

หลังจากตั้งค่าอุปกรณ์ Sensibo ผ่านแอป Sensibo เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เข้าสู่แอป 'Google Home' แตะปุ่ม
+ add ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ จากนั้นเลือกประเภท 'Works with Google Home'
ค้นหา และเลือก Sensibo
ป้อนอีเมลและรหัสผ่าน Sensibo ของคุณ คลิกเข้าสู่ระบบ
ไปยังหน้า Authorize Google
แล้วกด 'Authorize' เพื่ออนุญาต
บัญชี Sensibo ของคุณจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ
สามารถควบคุมแอร์ผ่านแอป
และคำสั่งเสียงได้ทันที